يکشنبه ۱۷ تير ۱۴۰۳ - ۱۹:۲۱
کد مطلب : 1891
جالب است ۰
کارآمد خبر: براساس اصلاحیه تبصره ۳ قانون ساماندهی صنعت خودرو الزام انتقال فناوری برای واردکنندگان خودرو برداشته می شود.
حذف الزام انتقال فناوری برای واردات خودرو
به گزارش کارآمد خبر، طبق لایحه‌ای که مخبر سرپرست ریاست جمهوری به پیشنهاد علی آبادی وزیر صمت امضا و برای رئیس مجلس ارسال کرد، پیشنهاد شد با اصلاح تبصره 3 قانون ساماندهی صنعت خودرو، الزام انتقال فناوری برای واردکنندگان خودرو برداشته شود.

در متن این ابلاغیه آمده است:

مقدمه :توجیهی

مطابق بند (2) ماده (4) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1400 ، یکی از شرایط لازم برای واردات ،خودرو انتقال فناوری میباشد با این حال با عنایت به لزوم تسهیل واردات خودرو برای تنظیم بازار آن و انتظارات عمومی برای رفع محدودیت مزبور در زمینه واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی و شرکتها و مقرون به صرفه نبودن سرمایه گذاری برای انتقال فناوری با توجه به شرایط کنونی تجارت بین المللی و وجود شرکتهای دانش بنیان برای انتقال فناوری لایحه زیر برای انجام تشریفات قانونی مربوط تقدیم می شود.

لایحه الحاق تبصره (3) به ماده (4) قانون ساماندهی صنعت خودرو

ماده واحده - تبصره زیر به ماده (4) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب1400.08.26  با اصلاحات بعدی آن الحاق می شود.

تبصره - درصورت واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی براساس فهرست خودروهای مجاز اعلامی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت که دارای خدمات پس از فروش در داخل کشور هستند، وارد کننده میتواند به جای انتقال فناوری موضوع بند (2) این ماده پنج درصد (5) ارزش گمرکی خودروهای وارداتی مذکور و شرکتهای وارد کننده ای که قادر به انتقال فناوری در داخل کشور نیستند هفت درصد (7) ارزش گمرکی خودروهای وارداتی یادشده را به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته شرکت مادر تخصصی برای دریافت مجوز شماره گذاری پرداخت نمایند

منابع حاصل از اجرای این تبصره پس از واریز به خزانه در چهارچوب بودجه سنواتی به صورت صددرصد (100100) تخصیص یافته صرف اجرای تکالیف موضوع قانون هوای پاک مصوب 1396 و توسعه فناوریهای نوین در صنعت خودرو کشور با اولویت حمایت از فناوریهای کاهنده مصرف سوخت و آلایندگی خودروها و اعمال مشوقهای مرتبط با ساخت تولید و توسعه خودروهای برقی و منطبق بر فناوریهای نوین و با سوخت پاک و پایدار که در چهارچوب دستورالعمل توسط وزیر ،صنعت معدن و تجارت ابلاغ خواهد شد می شود

 
https://karamadkhabar.ir/vdca.on6k49na65k14.html
نام شما
آدرس ايميل شما